ثبت نام شما در ایونت آنلاین دانشکده بورس با موفقیت انجام شد
تاریخ برگزاری این ایونت آنلاین چهارشنبه ۹ فروردین ساعت ۲۰ خواهد بود
اطلاعات و لینک ایونت آنلاین برای شما پیامک خواهد شد ، ممنون از همراهی شما