با دانشکده بورس در ارتباط باشید

فرم تماس

  لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید.

  برای ارتباط با ما می‌توانید از تلفن، ایمیل، شبکه‌های اجتماعی و همچنین فرم تماس داخل این صفحه استفاده نمایید.

  تلفن: 02191307626

  لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید.

  برای ارتباط با ما می‌توانید از تلفن، ایمیل، شبکه‌های اجتماعی و همچنین فرم تماس داخل این صفحه استفاده نمایید.

  تلفن: 02833363549

  ایمیل: info@boursecollege.com

  فرم تماس