دانشکده بورس

تجربه بهتر سرمایه گذاری

با آموزش اصولی بازارهای مالی

دانشکده بورس

دانشکده بورس

تجربه بهتر سرمایه گذاری

با آموزش اصولی بازارهای مالی

موفقیت های ما به روایت ارقام...

دلگرم موفقیت دانش‌پذیرانمان هستیم

6
دوره آموزشی

9501
دانشجو

77 ساعت
ساعت آموزش

2
تعداد اساتید

مشاوره رایگان

به سادگی درخواست مشاوره دهید، با ما تماس بگیرید.

02833363549

نظرات شما