مشاهده ویدیوهای جلسات کارگاه

ابتدا از بالای سایت دکمه ورود / عضویت یا در موبایل آیکون آدمک و قفل را بزنید سپس شماره تماسی که با آن در کارگاه ثبت نام شده اید و پیامک برایتان آمده را وارد کنید ، کد تایید برایتان ارسال میشودآن را وارد و تایید کنید ، با طی کردن این مراحل ویدیوها را میتوانید مشاهده کنید.

ویدیوی کارگاه آنلاین سود و دیگر هیچ

جلسه اول کارگاه سود و دیگر هیچ

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید در این دوره ثبت نام نمایید.

جلسه دوم کارگاه سود و دیگر هیچ

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید در این دوره ثبت نام نمایید.

جلسه سوم کارگاه سود و دیگر هیچ

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید در این دوره ثبت نام نمایید.

جلسه چهارم کارگاه سود و دیگر هیچ

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید در این دوره ثبت نام نمایید.

جلسه چهارم کارگاه سود و دیگر هیچ

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید در این دوره ثبت نام نمایید.

ورود / ثبت نام

لطفا جهت ورود به حساب کاربری یا ثبت نام
شماره تماس خود را وارد نمایید