آیین نامه واردات خودروهای نو ابلاغ شد

آیین نامه واردات خودروهای نو ابلاغ شد

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن آیین نامه واردات خودروهای نو را به شرح زیر تصویب کرد

آیین نامه واردات خودروهای نو

ماده ۱)  در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند ۱ وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصلاحات بعدی آن

۲ خودرو انواع خودرو موضوع ماده (۸) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰

بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۲ به منظور تنظیم بازار خودرو و حمایت از تولید داخل کارگروهی متشکل از وزرای صنعت معدن و تجارت رئیس کارگروه و امور اقتصادی و دارایی و رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور بنا به ضرورت و بر اساس نیازسنجی بازار

خودروی کشور به صورت سالانه سقف واردات خودرو را با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین می نماید. ابلاغ تصمیمات کارگروه که متضمن موافقت بانک مرکزی باشد.

با تأیید وزرای عضو آن با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت انجام میشود.
تبصره سالانه درصدی از میزان ارز به تشخیص کارگروه به مناطق آزاد تجاری – صنعتی تخصیص می باید.

ماده ۳- منابع ارزی مورد نیاز این آیین نامه با رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی از محل ارز حاصل از صادرات اعم از کالا و خدمات سرمایه گذاری خارجی با اولویت حمل و نقل عمومی با تأیید سازمان سرمایه گذاری خارجی و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی تأمین خواهد شد.

ماده ۴ ورود و ترخیص خودروهای موضوع این آیین نامه بدون ثبت سفارش و بدون تخصیص ارز قاچاق محسوب و ممنوع میباشد. ثبت سفارش صادره پس از ورود خودرو به کشور جهت ترخیص خودرو از گمرک فاقد اعتبار است.

تبصره – صدور ثبت سفارش خودروهای موضوع این آیین نامه اعم از واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مستلزم اخذ تاییدیه تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش و سایر ضوابط فی مربوط از وزارت و رعایت ماده (۱۰) اصلاحی قانون ساماندهی

صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ میباشد. ماده ۵ ضوابط فنی واردات خودرو به شرح زیر میباشد.

۱ خودرو با کارکرد کمتر از (۹۹) کیلومتر بر اساس نام تجاری و نوع (مدل) با نوع (مدل سال خودرو کمتر از یک سال بر اساس ویژگی کاراکتر) مرتبط در شماره

شناسایی خودرو وی ای آن در زمان ورود به کشور تعیین می گردد.

اخذ تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران بر اساس یکی از شرایط زیر

الف – مشخصات خودرو در فهرست خودروهای دارای صحه گذاری تأیید نوع وجود داشته باشد.

ب- خودرو دارای تأیید نوع کلی خودرو دبلیو وی تی (ای مندرج به روی پلاک شناسایی باشد.

پ- خودرو دارای گواهی سازنده مبنی بر انطباق خودرو با ایمارک اروپایی (سی آسی) باشد.

ت- خودرو دارای گواهی انطباق عمومی (جی سی سی) از مؤسسه استاندارد کشورهای حاشیه خلیج فارس (جی اس اٌ ) باشد.

ث- خودرو دارای تأییدیه کشور چین سی سی سی) باشد.

ج- خودرو دارای تأییدیه اوراسیا ای ای سی) باشد.
چ- سایر استانداردهای کشور مبدا با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران تبصره – موارد فوق به عنوان استانداردهای کشور مبدا محسوب گردیده و ارزیابی انطباق خودروهای موضوع این آیین نامه از طریق بررسی مدارک به همراه بازرسی فیزیکی و مطابق دستور العملهای مرتبط سازمان ملی استاندارد ایران جایگزین استانداردهای مرتبط می گردند.

رعایت استانداردهای آلایندگی که در جدول ماده (۴) آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگیها موضوع ماده (۲) قانون هوای پاک تعیین شده است.

-۴- واردات خودرو منوط به داشتن قرارداد با شرکت خارجی اصلی یا واسط دارای تفویض نامه از شرکت اصلی ممهور به مهر اتاق بازرگانی کشور خارجی و سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور که به تأیید وزارت سازمان توسعه تجارت ایران) رسیده باشد و رعایت مفاد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

موضوع تصویب نامه شماره ۷۴۱۵ات ۵۱۶۸۱ هـ . یدکی و ارائه خدمات پس از فروش که به تأیید وزارت رسیده باشد، است. ۵۱هـ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۸ راجع به تأمین قطعات

۵- مرجع احراز انتقال فناوری در ازای واردات خودرو، وزارت میباشد.

تبصره – سرمایه گذاری در یکی از موارد زیر میتواند از مصادیق انتقال فناوری محسوب شود که باید میزان سرمایه گذاری انجام شده معادل سی درصد (۳۰) سود حاصله باشد و اسناد مثبته آن به تأیید معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور برسد. همچنین اولویت سرمایه گذاری در حوزه های مرتبط با برقی سازی اتصال پذیری خودروهای خودران و حمل و نقل اشتراکی خواهد بود

ردیف عنوان
1 اخذ برنامه داخلی سازی و همگرا شدن سیر واردات با تولید داخل
2 طراحی ساخت و تولید انبوه موتورهای کم مصرف احتراق داخلی و فناوری های مرتبط
3 طراحی ساخت و تولید انبوه جعبه دنده خودکار اتوماتیک)
4 طراحی ساخت و تولید انبوه باتریهای لیتیوم یون قابل استفاده در خودروهای برقی
5 طراحی ساخت و تولید انبوه الکتروموتور و درابو خودروهای برقی و سایر اجزاء و قطعات مربوط به قوای محرکه برقی
6 طراحی، ساخت و تولید انبوه واحدهای پایش (کنترل) خودرو مانند ابی سی یو ای سی یو)، (بی سیام) و غیره
7 طراحی، ساخت و تولید انبوه خودروهای برقی و ترکیبی (هیبریدی)
8 احداث مراکز آزمایش (تست) و اخذ صلاحیتهای مربوط تصادف دینامیکی موتور احتراق داخلی الکتروموتور، باتری و غیره)
9 طراحی، ساخت و تولید انبوه انواع قطعات سکویی پلتفرمی خودروهای تجاری که به صورت مشترک در کشور مصرف میشود طرح (پروژه) های هم افزایی مانند اکسل خودرو و تریلی و با انواع موتور دیزلی سبک و سنگین مصرفی در خودروهای تجاری سنگین و سبک
10 طراحی و توسعه سکو (پلتفرم و خانواده محصول مبتنی بر آن با نشان بومی علی الخصوص محصولات اقتصادی
11 هر گونه سرمایه گذاری در حوزه طراحی و توسعه محصول و با فرایندهای ساخت در صنعت خودرو که پیش از این در کشور وجود نداشت به عنوان مثال قالبهای تزریق بزرگ یا ماشینهای همینگ
12 توسعه حمل و نقل ارزان و اشتراکی بر پایه قابلیت اتصال پذیری توسعه فناوری های نوین به منظور ارتقای ایمنی برای کاهش تلفات جاده ای نظیر توسعه قابلیت اتصال پذیری خودروها و یا
13 ارتقای فناوریهای کمکی ایمنی
14 ایجاد زنجیره خدمات پس از فروش و به روز رسانی نرم افزارهای عیب یابی خودرو علی الخصوص در حوزه خودروهای تجاری
15 ایجاد زیر ساخت ذخیره شارز برای خودروهای برقی
16 ساخت با راه اندازی مراکز تولید تجهیزات پس پالایش

-۶- صلاحیت های فنی و حرفه ای وارد کنندگان بر اساس سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری موضوع ماده (۴) آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۴۴۳ ات ۵۱۵۵۹ هـ مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ و اصلاحات بعدی آن انجام میشود. – ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از (۲۵۰۰) سی سی ممنوع است.

ماده ۶- ارزش خودروهای وارداتی به شرح زیر میباشد -۱ واردات خودرو سواری با قیمت زیر بیست هزار (۲۰۱۰۰۰) یورو (فوب) مجاز است.

اولویت واردات با خودروهای اقتصادی کمتر از ده هزار ۱۰,۰۰۰) یورو) است.

واردات خودروهای سواری برقی تا زیر چهل هزار ۱۰۰۰ (۴۰) یورو مجاز است. واردات خودروهای سواری به مناطق آزاد تجاری – صنعتی مشروط به واردات خودروهای ترکیبی و برقی تا زیر چهل هزار (۴۰٫۰۰۰) یورو در چهارچوب قوانین و مقررات مناطق مذکور و این آیین نامه مجاز است.

تبصره به ازای اخذ مجوز پلاک ملی و واردات خودروی کار کرده مناطق مذکور برای هر دستگاه خودرو که در چهارچوب بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور وارد سرزمین اصلی میشود واردات یک دستگاه خودرو سواری احتراقی به منطقه آزاد تجاری صنعتی در چهارچوب قوانین و مقررات مناطق مذکور و مواد مربوط در این آیین نامه مجاز است.

ماده ۷ مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی بر اساس تبصره (۶) اصلاحی ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۲ می باشد.

ماده ۸ سود بازرگانی واردات خودرو با همکاری وزارت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور به گونه ای تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد که ضمن تسهیل واردات خودروهای اقتصادی و زیر بیست هزار (۱۰۰۰ (۲۰) یورو، سود بازرگانی خودروهای با محدوده قیمتی بالاتر از بیست هزار (۲۰,۰۰۰) یورو بیشتر از تعرفه تعیین شده در کتاب مقررات صادرات و واردات در نظر گرفته شود و همچنین از شکل گیری هرگونه امتیاز ویژه اقتصادی برای وارد کنندگان جلوگیری نماید. ماده ۹- رسیدگی به شکایات مرتبط با نحوه عرضه و قیمت خودرو، مطابق

قوانین و مقررات مربوط صورت میگیرد.

ماده ۱۰- به منظور صیانت از حقوق مصرف کنندگان داخلی و حقوق سرمایه گذاران داخلی طرف قرارداد با شرکای خارجی، واردات محصولات شرکتهایی که به واسطه تحریم های ظالمانه علیه کشور، بازار را ترک نموده اند و موجب زیان شرکتها و مصرف کنندگان با ایجاد تعهدات و یا سایر موارد شده اند به کشور ممنوع میباشد. تبصره وزارت با همکاری وزارت امور خارجه، مسئولیت تعیین شرکتهای مذکور را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۱۱ – تصویب نامه شماره ۹۵۲۴۰ت ۵۹۸۶۰هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۳ و اصلاحات بعدی آن و سایر مصوبات مغایر با این آیین نامه نسخ می شود. مصوبات خاص از قبیل مصوبات مربوط به واردات خودرو توسط دستگاههای اجرایی، واردات خودرو توسط جانبازان و سایر موارد استثنایی به قوت خود باقی است.

رونوشت به دفتر رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتـر معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیرخانه ستاد کل نیروهای مسلح، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور معاونتهای قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی معاونتهای رئیس جمهور نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی

دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود.

امتیاز مطلب:
5/5

اشتراک مطالب :

ارسال مطالب جدید به ایمیل شما

برای مشاهده مطالب جدید سایت ایمیل خود را در کادر زیر وارد و ثبت نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

مطالب پربازدید

دوره رایگان فارکس و ارز دیجیتال

برای دریافت دوره ؛ اطلاعات خود را وارد کنید

ورود / ثبت نام

لطفا جهت ورود به حساب کاربری یا ثبت نام
شماره تماس خود را وارد نمایید