دوره شکارچی سهام 1401

شکارچی سهام در سال 1401 در دو سال گذشته افراد بسیار زیادی بدون هیج علم و دانشی وارد بازار بورس…
1,990,000 تومان

دوره هوش سرمایه گذاری VIP

دوره هوش سرمایه گذاری VIP مناسب تمام سنین، در هر سطح و مدل درآمدی و با هر وجه اجتماعی است. در شرایط تورمی تنها راه حفظ ارزش دارایی سرمایه گذاری هوشمندانه است.

980,000 تومان

دوره هوش سرمایه گذاری

جلسات دوره جلسه اول ویدیو جلسه اول ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…
رایگان!