دوره شکارچی سهام 1401

شکارچی سهام در سال 1401   در دو سال گذشته افراد بسیار زیادی بدون هیج علم و دانشی وارد بازار…

1,990,000 تومان

دوره هوش سرمایه گذاری

جلسات پشتیبانی جلسه اول ویدیو جلسه اول ویدئو در دسترس   جلسه دوم ویدیو جلسه دوم ویدئو در دسترس  

رایگان!