نقطه حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست

نقطه حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

نقطه حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه در بورس استفاده می‌شود

در این مقاله قصد داریم که به مقاله ای تحت عنوان( نقطه حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه در بورس استفاده می‌شود) بپردازیم. تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل بازار بورس است که بر اساس استفاده از داده‌های تاریخی نمودار قیمتی سهام، تلاش می‌کند تا الگوها و روندهای قیمتی را شناسایی کند و از آن‌ها برای پیش‌بینی حرکت قیمت استفاده کند.

تعریف نقاط حمایت و مقاومت

نقطه حمایت به عنوان یک سطح قیمتی در نمودار قیمت تعریف می‌شود که قیمت بازار در آنجا متوقف شده و به سمت پایین حرکت نمی‌کند. به عبارت دیگر، نقطه حمایت به عنوان یک سطحی در بازار بورس شناخته می‌شود که در صورت رسیدن قیمت به آن، احتمال زیادی وجود دارد که قیمت بازار به سمت بالا برگردد.

از سوی دیگر، نقطه مقاومت به عنوان یک سطح قیمتی در نمودار قیمت تعریف می‌شود که قیمت بازار در آنجا متوقف شده و به سمت بالا حرکت نمی‌کند. به عبارت دیگر، نقطه مقاومت به عنوان یک سطحی در بازار بورس شناخته می‌شود که در صورت رسیدن قیمت به آن، احتمال زیادی وجود دارد که قیمت بازار به سمت پایین برگردد.

در تحلیل تکنیکال، نقطه حمایت و مقاومت به عنوان دو مفهوم مهم برای تعیین روند قیمت در بازار بورس استفاده می‌شوند. برای تحلیل نقطه حمایت و مقاومت، ابتدا باید نمودار قیمت را بررسی کرد و سپس با استفاده از تحلیل تکنیکال، سطح‌های حمایت و مقاومت را تعیین کرد.

نقطه حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به عنوان دو مفهوم مهم برای تعیین روند قیمت در بازار بورس استفاده می‌شوند. در زمانی که قیمت به سمت نقطه حمایت حرکت می‌کند، بسیاری از سرمایه‌گذاران معتقدند که این نقطه حمایت می‌تواند به عنوان یک نقطه خرید مناسب برای آنها عمل کند. به عبارت دیگر، در صورتی که قیمت به سمت نقطه حمایت حرکت کند، سرمایه‌گذاران می‌توانند با توجه به این نقطه حمایت، به خرید سهم بپردازند.

از سوی دیگر، در زمانی که قیمت به سمت نقطه مقاومت حرکت می‌کند، بسیاری از سرمایه‌گذاران معتقدند که این نقطه مقاومت می‌تواند به عنوان یک نقطه فروش مناسب برای آنها عمل کند. به عبارت دیگر، در صورتی که قیمت به سمت نقطه مقاومت حرکت کند، سرمایه‌گذاران می‌توانند با توجه به این نقطه مقاومت، به فروش سهم بپردازند.

برای تحلیل نقطه حمایت و مقاومت، معمولاً از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود. یکی از این روش‌ها، روش خطوط راهنمایی است که با استفاده از آن، نقطه حمایت و مقاومت بر روی نمودار قیمت تعیین می‌شود. در این روش، خطوطی که برای نمایش رفتار قیمت در یک بازه زمانی استفاده می‌شود، به صورت خطوط راهنمایی به نام خط حمایت و خط مقاومت شناخته می‌شوند.

استفاده از نقطه حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا برای خرید و فروش سهم، تصمیم بهتری بگیرند. همچنین، در صورتی که قیمت به سمت نقطه حمایت حرکت کند، این نقطه حمایت می‌تواند به عنوان یک نشانه قدرتی برای روند قیمت در بازار بورس عمل کند و به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار کمک کند. به همین دلیل، استفاده از تحلیل تکنیکال و نقطه حمایت و مقاومت در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بازار بورس بسیار مهم است.

حمایت و مقاومت

روش های تشخیص نقاط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

تشخیص نقاط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت می‌تواند به کمک روش‌های مختلفی انجام شود. در ادامه چند روش مهم برای تشخیص نقاط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت ذکر شده است:

روش خطوط راهنمایی: در این روش، خطوطی روی نمودار قیمت کشیده می‌شود که به عنوان نقطه حمایت یا مقاومت شناخته می‌شوند. برای رسم خط حمایت، نقطه‌ای که بیشترین قیمت پایین قبلی را دارد را انتخاب کرده و خطی را از آن نقطه به سمت راست نمودار کشید. در صورتی که قیمت به سمت این خط حمایت حرکت کند، احتمال زیادی وجود دارد که این خط حمایت را دوباره تقویت کند. برای رسم خط مقاومت، نقطه‌ای که بیشترین قیمت بالا قبلی را دارد را انتخاب کرده و خطی را از آن نقطه به سمت راست نمودار کشید. در صورتی که قیمت به سمت این خط مقاومت حرکت کند، احتمال زیادی وجود دارد که این خط مقاومت را دوباره تقویت کند.


روش بافت قیمتی: در این روش، الگوهای خاصی که در نمودار قیمت تشکیل می‌شوند، بررسی می‌شود. الگوهایی مانند سر و شانه، معکوس سر و شانه، کانال قیمتی و مثلث قیمتی می‌توانند به عنوان نشانه‌های نقاط حمایت و مقاومت استفاده شوند. برای مثال، در الگوی سر و شانه، دو خط حمایت و یک خط مقاومت وجود دارد که می‌تواند به عنوان نقاط حمایت و مقاومت شناخته شود.

روش اعداد فیبوناچی: در این روش، با استفاده از اعداد فیبوناچی، نقاط حمایت و مقاومت تعیین می‌شوند. این اعداد شامل 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55 و … هستند. با استفاده از این اعداد، خطوطی بر روی نمودار قیمت کشیده می‌شود که به عنوان نقاط حمایت و مقاومت شناخته می‌شوند. برای مثال، خط حمایتی که در فاصله چهارم اعداد فیبوناچی قرار دارد، به عنوان نقطه حمایت شناخته می‌شود و خط حمایتی که در فاصله هفتم اعداد فیبوناچی قرار دارد، به عنوان نقطه مقاومت شناخته می‌شود.

در نهایت، باید توجه داشت که تشخیص نقاط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت، یک فرآیند تجربی و تحلیلی است و به عوامل مختلفی از جمله تاریخچه قیمت‌ها، حجم معاملات و روند بازار بستگی دارد. بهتر است قبل از تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش، با توجه به نقاط حمایت و مقاومت، سایر عوامل بازار را هم مورد بررسی قرار دهید.

نحوه استفاده از نقاط حمایت و مقاومت در بازار بورس

با توجه به تعریف نقاط حمایت و مقاومت، می‌توان آن‌ها را به عنوان یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال در بازار بورس استفاده کرد. در ادامه، نحوه استفاده از نقاط حمایت و مقاومت در بازار بورس را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

  • تعیین نقاط ورود و خروج از بازار
  • یکی از استفاده‌های اصلی نقاط حمایت و مقاومت در بازار بورس، تعیین نقاط ورود و خروج از بازار است. در صورتی که قیمت بازار به نقطه حمایت برسد، احتمال زیادی وجود دارد که قیمت بازار به سمت بالا برگردد و در نتیجه، می‌توان به عنوان یک نقطه ورود به بازار اقدام کرد. از سوی دیگر، در صورتی که قیمت بازار به نقطه مقاومت برسد، احتمال زیادی وجود دارد که قیمت بازار به سمت پایین برگردد و در نتیجه، می‌توان به عنوان یک نقطه خروج ازبازار اقدام کرد.
  • تعیین تریلینگ استاپ
  • تریلینگ استاپ یک روش مهم در مدیریت ریسک در بازار بورس است که با استفاده از نقاط حمایت و مقاومت انجام می‌شود. در این روش، یک سطح حمایت یا مقاومت به عنوان نقطه تریلینگ استاپ تعیین می‌شود. در صورتی که قیمت بازار به این سطح برسد، سفارش تریلینگ استاپ اجرا می‌شود و موجب می‌شود که موقعیت بازار از دست رفته و ریسک بازار کاهش یابد.
  • تعیین هدف قیمتی
  • نقاط حمایت و مقاومت می‌توانند به عنوان نقاط مهمی برای تعیین هدف قیمتی استفاده شوند. در صورتی که قیمت بازار به یک نقطه مقاومت برسد، احتمال زیادی وجود دارد که قیمت بازار به سمت پایین برگردد. در این صورت، نقطه حمایت بعدی به عنوان هدف قیمتی می‌تواند تعیین شود. از سوی دیگر، در صورتی که قیمت بازار به یک نقطه حمایت برسد، احتمال زیادی وجود دارد که قیمت بازار به سمت بالا برگردد و در نتیجه، نقطه مقاومت بعدی به عنوان هدف قیمتی می‌تواند تعیین شود.
  • تعیین ترند
  • نقاط حمایت و مقاومت می‌توانند به عنوان ابزاری برای تعیین ترند در بازار بورس استفاده شوند. در صورتی که نقاط حمایت و مقاومت در یک راستای خط ترند قرار گیرند، این نشان دهنده وجود یک ترند صعودی است. از سوی دیگر، در صورتی که نقاط حمایت و مقاومت در یک راستای خط ترند قرار گیرند، این نشان دهنده وجود یک ترند نزولی است.

آیا تعیین نقاط حمایت و مقاومت برای تمامی سهام ها مناسب است؟

تعیین نقاط حمایت و مقاومت برای تمامی سهام به طور کلی به عنوان یک ابزار تحلیلی در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما باید توجه داشت که تحلیل تکنیکال تنها یکی از ابزارهایی است که برای تحلیل بازار بورس استفاده می‌شود و برای تصمیم‌گیری درباره خرید و فروش سهام، باید از تحلیل‌های دیگری همچون تحلیل بنیادی و تحلیل کیفیتی نیز استفاده کرد.

بنابراین، تعیین نقاط حمایت و مقاومت برای تمامی سهام در تحلیل تکنیکال مناسب است، اما برای تصمیم‌گیری درباره خرید و فروش سهام، باید از تحلیل‌های دیگری نیز بهره گرفته شود و تحلیل تکنیکال را به تنهایی به عنوان یک ابزار کامل در نظر نگرفت. همچنین، باید توجه داشت که تحلیل تکنیکال همیشه صحیح نیست و در برخی موارد، ممکن است به اشتباهاتی منجر شود، بنابراین باید همیشه با توجه به شرایط بازار بورس و تحلیل‌های دیگر، تصمیم‌گیری صحیح را انجام داد.

اما همانطور که گفته شد، تحلیل تکنیکال تنها یکی از روش‌های تحلیل بازار بورس است و برای تصمیم‌گیری صحیح در خرید و فروش سهام، باید از تحلیل‌های دیگری نیز استفاده کرد. همچنین، باید توجه داشت که بازار بورس پیچیده و پویا است و تحلیل تکنیکال نمی‌تواند همیشه به درستی پیش‌بینی کند، بنابراین باید همیشه با دقت و با توجه به شرایط بازار، تصمیم‌گیری کنیم.

امتیاز مطلب:
5/5

اشتراک مطالب :

ارسال مطالب جدید به ایمیل شما

برای مشاهده مطالب جدید سایت ایمیل خود را در کادر زیر وارد و ثبت نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

دوره پیشنهادی دانشکده بورس

مطالب پربازدید

دوره رایگان فارکس و ارز دیجیتال

برای دریافت دوره ؛ اطلاعات خود را وارد کنید

ورود / ثبت نام

لطفا جهت ورود به حساب کاربری یا ثبت نام
شماره تماس خود را وارد نمایید