EPS چیست ؟ | نحوه محاسبه eps

EPS چیست

EPS چیست ؟

مخفف عبارت “سود هر سهم” (Earnings Per Share) است. این شاخص مالی نشان‌دهنده میزان سود شرکت برای هر سهم سهام عادی آن است. به‌عبارت‌دیگر، EPS نشان می‌دهد که هر سهم سهام عادی شرکت در دوره مالی موردنظر چه میزان سودی را تولید کرده است.

EPS

فرمول محاسبه  EPS

برای محاسبه EPS، سود خالص شرکت برای دوره مالی موردنظر باید با تعداد سهام عادی در جریان آن دوره تقسیم شود. فرمول محاسبه EPS به شکل زیر است:
EPS = (سود خالص شرکت / تعداد سهام عادی در جریان)

 

فرمول محاسبه  EPS

EPS سهم‌های بورسی

نحوه محاسبه EPS

برای محاسبه روند سود آوری شرکت بورسی ، باید اطلاعات مالی شرکت موردنظر بررسی شود. این اطلاعات معمولاً در سایت کدال و وب‌سایت شرکت و یا در سایت‌های اطلاع‌رسانی مالی منتشر می‌شوند. در این اطلاعات، سود خالص شرکت و تعداد سهام عادی در جریان آن دوره مالی ذکر شده است. با استفاده از فرمول بالا، می‌توان سود سهم‌های بورسی را محاسبه کرد.

 

اهمیت  روند سود آوری شرکت بورسی

  یکی از شاخص‌های مهم سودآوری شرکت محسوب می‌شود و در تحلیل سهم‌های بورسی و انتخاب بهترین سهم‌ها بسیار مهم است. به‌طورکلی، مقدار بالاتر، نشان‌دهنده سودآوری بهتر شرکت و جذابیت بیشتر سهم‌های آن است. اما باید توجه داشت این شاخص به تنهایی برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری کافی نیست و باید با استفاده از سایر شاخص‌های مالی و اقتصادی به تحلیل سهم‌های بورسی پرداخت.

این معیار به صورت ساده‌ترین شکل ارزیابی قابلیت سودآوری شرکت برای سهام‌داران است. EPS بسیار مهم است؛  زیرا سودآوری شرکت یکی از مهم‌ترین عواملی است که سهام‌داران در تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در شرکت موردنظر خود بر اساس آن از آن استفاده می‌کنند.

اهمیت روند سود آوری شرکت بورسی در بورس این است که بازار بورس به شدت به این معیار حساس است و سرمایه‌گذاران بورسی برای تصمیم‌گیری در مورد خریدوفروش سهام، از این معیار استفاده می‌کنند. EPS بالا نشان‌دهنده سودآوری بیشتر شرکت است و در  نتیجه قیمت سهم نیز افزایش پیدا می‌کند. برعکس، EPS پایین نشان‌دهنده کمبود سودآوری شرکت است و در نتیجه قیمت سهم کاهش می‌یابد.

بااین‌حال، باید توجه داشت که سود هر سهم تنها یکی از معیارهایی است که برای ارزیابی شرکت استفاده می‌شود و درنظرگرفتن دیگر عواملی مانند نرخ رشد، نرخ بازده سرمایه، بدهی و سایر رقابتی‌های صنعت، می‌تواند بهترین تصمیم را برای سرمایه‌گذاری در بورس برای سهام‌داران فراهم کند.

به‌طورکلی، برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در بورس، سودآوری شرکت یکی از عوامل مهم است که باید در نظر گرفته شود و سود هر سهم یکی از معیارهای اصلی برای ارزیابی سودآوری شرکت است.

نحوه محاسبه EPS

روش های استفاده از EPS

سود هر سهم از شاخص‌های مهم سودآوری شرکت محسوب می‌شود و می‌توانید از آن برای انتخاب بهترین سهم‌ها استفاده کنید. در ادامه چند روش برای استفاده از EPS جهت انتخاب بهترین سهم‌ها آورده شده است:

  1. مقایسه EPS شرکت‌ها

می‌توانید EPS شرکت‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کنید تا بتوانید سهم‌های با EPS بالاتر را پیدا کنید. برای این کار، باید EPS برای هر شرکت را محاسبه کنید و سپس آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید. درصورتی‌که EPS یک شرکت نسبت به شرکت دیگر بالاتر باشد، این نشان‌دهنده سودآوری بهتر شرکت است.

  1. مقایسه EPS با قیمت سهم

سود هر سهم  را می‌توان  با قیمت سهم همراه با یکدیگر مقایسه کرد تا بتوانید سهم‌هایی با P/E Ratio پایین‌تر پیدا کنید. در این روش، P/E Ratio بیانگر نسبت قیمت سهم به EPS است؛ بنابراین، درصورتی‌که P/E Ratio یک شرکت نسبت به شرکت دیگر پایین‌تر باشد، این نشان‌دهنده ارزش پایین‌تر سهم آن شرکت است.

مقایسه EPS با قیمت سهم می‌تواند به شما در انتخاب سهم‌های با P/E Ratio (Price-to-Earnings Ratio) پایین‌تر کمک کند.  P/E Ratio  نسبت قیمت سهم به سود هر سهم است و نشان‌دهنده این است که سهم به چه میزان باتوجه‌به سودآوری شرکت، با قیمت فعلی خریداری می‌شود.

به‌طورکلی، P/E Ratio کمتر نشان‌دهنده این است که سرمایه‌گذاران با خرید سهم، به تعداد بیشتری از سودآوری شرکت دسترسی خواهند داشت. در واقع، P/E Ratio کمتر نشانگر ارزش بهتر سهم است.

به‌عنوان‌مثال، فرض کنید شرکت A سود خالص ۱۰۰ میلیون داشته باشد و تعداد سهام عادی در جریان آن ۱۰ میلیون سهم باشد. در این صورت، EPS شرکت A برابر با ۱۰   است. اگر قیمت فعلی سهم شرکت A ۱۲۰   باشد، P/E Ratio آن برابر با ۱۲۰ / ۱۰ = ۱۲ خواهد بود.

با استفاده از این محاسبات، می‌توانید EPS شرکت‌های مختلف را با P/E Ratio هر شرکت مقایسه کنید و سهم‌های با P/E Ratio کمتر را انتخاب کنید. اما باید توجه داشت که P/E Ratio به‌تنهایی برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری کافی نیست و باید با استفاده از سایر شاخص‌های مالی و اقتصادی به تحلیل سهم‌های بورسی پرداخت. همچنین، برای مقایسه P/E Ratio باید به‌اندازه و حجم شرکت‌ها نیز توجه کرد.

  1. مقایسه EPS با سایر شاخص‌های سودآوری

EPS را می‌توان  با سایر شاخص‌های سودآوری مقایسه کرد تا بتوانید سهم‌های سودآوری بالاتر را پیدا کنید. به‌عنوان‌مثال، می‌توانید EPS را با ROE (Return on Equity) یا ROA (Return on Assets) مقایسه کنید تا بتوانید سهم‌های با سودآوری بالاتر را پیدا کنید.

مقایسه EPS با سایر شاخص‌های سودآوری می‌تواند به شما در انتخاب سهم‌های سودآوری بالاتر کمک کند. در ادامه، به مقایسه EPS با دو شاخص سودآوری ROE (Return on Equity) و ROA (Return on Assets) پرداخته می‌شود:

روند eps ، روند سودآوری شرکت
مقایسه EPS با ROE

4. مقایسه EPS با ROE

ROE نشان‌دهنده بازده سرمایه‌گذاران در شرکت است و به شکل زیر محاسبه می‌شود:

ROE = (سود خالص / حقوق صاحبان سهام) × ۱۰۰

در این شاخص، سود خالص به سودی گفته می‌شود که بعد از کسر هزینه‌های مختلف از درآمدهای شرکت به دست می‌آید. حقوق صاحبان سهام نیز شامل سرمایه و سود انباشته شرکت است.

با مقایسه EPS و ROE، می‌توانید شرکت‌هایی با سودآوری بالاتر را پیدا کنید. اگر EPS یک شرکت با ROE بالا همراه باشد، این نشانگر این است که سودآوری شرکت درحال‌رشد است و سهم آن شرکت می‌تواند برای سرمایه‌گذاری مناسب باشد.

ROA نشان‌دهنده بازده دارایی‌های شرکت است و به شکل زیر محاسبه می‌شود:

ROA = (سود خالص / دارایی کل) × ۱۰۰

در این شاخص، دارایی کل شامل دارایی‌های جاری و ثابت شرکت است.

با مقایسه EPS و ROA نیز می‌توانید شرکت‌هایی با سودآوری بالاتر را پیدا کنید. اگر EPS یک شرکت با ROA بالا همراه باشد، این نشانگر این است که شرکت با استفاده از دارایی‌های خود به‌خوبی سودآوری می‌کند و سهم آن شرکت می‌تواند برای سرمایه‌گذاری مناسب باشد.

مقایسه EPS با شاخص های مالی 

برای مقایسه EPS با دیگر شاخص‌های مالی و اقتصادی، می‌توانید به شاخص‌های زیر توجه کنید:

  • P/E Ratio

P/E Ratio  نسبت قیمت سهم به EPS است و نشان‌دهنده این است که سهم به چه میزان باتوجه‌به سودآوری شرکت، با قیمت فعلی خریداری می‌شود. با مقایسه EPS با P/E Ratio، می‌توانید سهم‌های با P/E Ratio کمتر را پیدا کنید که این نشانگر ارزش بهتر سهم است.

  • P/B Ratio(نسبت قیمت سهم به ارزش دفتری شرکت)

P/B Ratio  نسبت  قیمت سهم به ارزش دفتری شرکت است نشان‌دهنده این است که باتوجه‌به دارایی‌های شرکت، سهم به چه قیمتی خریداری می‌شود. اگر P/B Ratio یک شرکت کم باشد، این نشانگر این است که سهم آن شرکت به نسبت دارایی‌های شرکت، با قیمت کمی خریداری می‌شود.

  • Dividend Yield(نسبت سود سهم به قیمت سهم)

Dividend Yield نسبت  سود سهم به قیمت سهم است و نشان‌دهنده درصدی از سود شرکت است که به صورت سود سهم به سهام‌داران توزیع می‌شود. با مقایسه EPS با Dividend Yield، می‌توانید شرکت‌هایی با درصد بالایی از توزیع سود به سهام‌داران را پیدا کنید.

  • Operating Margin(نسبت سود عملیاتی به فروش)

Operating Margin نسبت  سود عملیاتی به فروش است و نشان‌دهنده درصدی از فروش شرکت است که به‌عنوان سود عملیاتی باقی می‌ماند. با مقایسه EPS با Operating Margin، می‌توانید شرکت‌هایی با سود عملیاتی بالاتر را پیدا کنید.

  • Gross Margin(نسبت سود ناخالص به فروش)

Gross Margin نسبت سود ناخالص به فروش است و نشان‌دهنده درصدی از فروش شرکت است که به‌عنوان سود ناخالص باقی می‌ماند. با مقایسه EPS با Gross Margin، می‌توانید شرکت‌هایی با سود ناخالص بالاتر را پیدا کنید.

نتیجه‌گیری EPS چیست و نحوه محاسبه eps

استفاده از EPS به‌تنهایی برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری کافی نیست و باید با استفاده از سایر شاخص‌های مالی و اقتصادی به تحلیل سهم‌های بورسی پرداخت. در این راستا، مقایسه EPS با سایر شاخص‌های سودآوری می‌تواند به شما در انتخاب بهترین سهم‌ها کمک کند.

مقایسه EPS با سایر شاخص‌های سودآوری می‌تواند به شما در انتخاب سهم‌های سودآوری بالاتر کمک کند. بااین‌حال، باید توجه داشت که هر شاخص مالی و اقتصادی می‌تواند نقاط قوت و ضعف خاص خود را داشته باشد و باید با استفاده از چندین شاخص مختلف به تحلیل سهم‌های بورسی پرداخت.

اگر به دنبال یادگیری تخصصی و حرفه ای  معامله گری در بازارهای مالی و بورس هستید پس باید آموزش ببینید و مهارت خود را  اتقاء بدید ، در دانشکده بورس با آموزش بورس به صورت تخصصی همراه شما هستیم

امتیاز مطلب:
5/5

اشتراک مطالب :

ارسال مطالب جدید به ایمیل شما

برای مشاهده مطالب جدید سایت ایمیل خود را در کادر زیر وارد و ثبت نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

آموزش پیشنهادی دانشکده بورس

مطالب پربازدید

دوره رایگان فارکس و ارز دیجیتال

برای دریافت دوره ؛ اطلاعات خود را وارد کنید

ورود / ثبت نام

لطفا جهت ورود به حساب کاربری یا ثبت نام
شماره تماس خود را وارد نمایید