دانشکده بورس

تجربه بهتر سرمایه گذاری

با آموزش اصولی بازارهای مالی

دانشکده بورس

دانشکده بورس

تجربه بهتر سرمایه گذاری

با آموزش اصولی بازارهای مالی

موفقیت های ما به روایت ارقام...

دلگرم موفقیت دانش‌پذیرانمان هستیم

11
دوره آموزشی

13804
دانشجو

107 ساعت
ساعت آموزش

2
تعداد اساتید

مشاوره رایگان

به سادگی درخواست مشاوره دهید، با ما تماس بگیرید.

02833322154

نظرات دانش پذیران

در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...

نظرات شما